Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.globtree.pl/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) i informuje o nich.
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest GlobTree Sp. z o.o.  z siedzibą w Olsztynie (10-683), ul. Trylińskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000304081, NIP: 7393679238, Regon: 280292161, zwana dalej GlobTree,
 3. GlobTree dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

I. Jak zbieramy dane?

 1. GlobTree zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadkach:
  • rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
  • składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);
  • użytkowania serwisu.
 3. Rejestracja konta służy ułatwieniu klientom korzystania z serwisu, w tym upraszcza dokonywanie zakupów. Dlatego w przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  • adres e-mail;
  • dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu.
 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
 5. Dokonanie zakupów możliwe jest także bez rejestracji konta. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  • adres e-mail;
  • dane adresowe : kod pocztowy i miejscowość, kraj ( państwo ); ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu.   
 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  • firmę przedsiębiorcy
  • numer NIP
 7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 8. Korzystanie z serwisu jest także możliwe bez rejestracji konta i bez podawania wyżej wskazanych danych osobowych, jeżeli Klient nie dokonuje zakupu, a jedynie zapoznaje się z treściami publikowanymi na Stronie
 9. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

 

II. Jak przetwarzamy zebrane dane?

 1. Dane przetwarzamy w następujących celach:
  • wykonanie wiążącej nas umowy lub podjęcie działania na żądanie klienta, w tym dokonanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe, sprzedaż i dostawa towarów oraz przyjęcie ich zwrotu, obsługa reklamacji, umożliwienie klientowi wygodnego dokonywania płatności dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • umożliwienia klientowi korzystania z serwisu poprzez założenie i prowadzenie indywidualnego konta użytkownika, bez konieczności wielokrotnego ponownego wpisywania danych, również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej, gdzie podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykorzystujemy jego dane do wysyłania na jego adres e-mail informacji handlowej, w tym newslettera.
  • dane przetwarzamy również na wypadek dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. W ramach współpracy z klientami dane mogą być przetwarzane przez naszych partnerów. Dlatego poza naszymi upoważnionymi pracownikami, odbiorcami tych danych będą: operatorzy i zarządcy systemami informatycznymi, płatniczymi, nasi dostawcy, firmy transportowe, kurierskie i pocztowe, biura księgowe, kancelarie prawne i windykacyjne.
 3. Państwa dane przechowujemy w zależności od procesu:
  • w zakresie danych podawanych dla celów prowadzenia konta, do czasu likwidacji konta,
  • w zakresie danych przekazywanych dla celu zakupu, do czasu upływu terminu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń, zaś w zakresie przetwarzania danych dla celów księgowo – podatkowych, przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w który dokonano zakupu,
  • w zakresie danych podawanych na potrzeby wysyłki newslettera, do czasu wycofania zgody.
 4. Podanie przez Państwa wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne dla realizacji danej umowy. W przypadku sprzedaży, podanie danych jest także wymogiem ustawowym, w przypadku żądania wystawienia faktury.

 

III. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie sklepu. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy GlobTree Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

IV. Dostęp do danych i zabezpieczenia

 1. Dane osobowe zbierane przez GlobTree za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy GlobTree.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak przetwarzamy zebrane dane?”.
 4. Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody (jeżeli taka została udzielona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. Klient ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dla Klientów, którzy mają założone konto, dostęp i sprostowanie danych osobowych możliwe są także po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
 6. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych. W określonych, prawem przewidzianych sytuacjach, GlobTree może odmówić usunięcia danych Klienta.
 7. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
 8. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. GlobTree nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 9. GlobTree nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

V. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym GlobTree poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@globtree.pl

 

Regulamin newslettera